EVC voor werknemers

"Ik werkte 7 jaar als medewerker in een fastfoodketen. Dankzij deze ervaring en interne opleidingen kon ik sneller het graduaat van winkelmanagement behalen. Hierdoor kon ik doorgroeien naar de functie van regiomanager."

Lydia - Regiomanager fastfoodketen

Ontdek of EVC iets voor jou is

Breng de ervaring en competenties die je verworven hebt tijdens je werk of in je vrije tijd in kaart en toon wat je werkelijk kan. Je krijgt zo meer zicht op je competenties waardoor je je eigen loopbaan in handen neemt. Je krijgt meer zelfvertrouwen en je collega’s en werkgever zullen je meer naar waarde schatten.

EVC helpt je bij het uitbouwen van je loopbaan, bij een carrièrewending of een herstructurering. Als je je competenties effectief bewijst, kan je vrijstellingen krijgen en sneller een bijkomende kwalificatie behalen.

 
 

EVC in 4 stappen

Stap 1 - Identificeren 

Breng je competenties in kaart brengen via het e-portfolio Mijn Loopbaan van VDAB. Dit kan je eventueel doen onder begeleiding van de HR-afdeling. Bespreek de volgende onderwerpen:

  • welk doel je wil bereiken
  • welke ervaring je hebt opgedaan tijdens het werk of in je vrije tijd
  • welke diploma’s, certificaten en getuigschriften je hebt
  • welk instrument je kan gebruiken om je competenties in kaart te brengen
Maak concrete afspraken voor het verdere verloop van de procedure.

Stap 2 - Documenteren 

Verzamel bewijsstukken van je competenties in een portfolio: bewijzen van opleidingen, een functiebeschrijving van je job, een product waaraan je gewerkt hebt of getuigenissen van je werkgever of collega’s. Je kan dat zelf doen of met hulp van een begeleider.

Stap 3 - Beoordelen 

Wil je een kwalificatie of vrijstelling behalen. Neem contact op met een EVC-aanbieder of vraag de HR-afdeling om je te helpen. Je laat je kennen en kunnen dan evalueren. Je competenties worden getoetst aan kwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS)of het Europees referentiekader voor talen. Een erkende EVC-aanbieder beoordeelt je op basis van een assessment.

Stap 4 - Certificeren 

Je kennen en kunnen worden erkend. Je krijgt een officiële bevestiging van je competenties met:

  • een kwalificatiebewijs dat aantoont dat je alle competenties van een kwalificatie hebt
  • een competentiebewijs dat aantoont dat je één of meerdere competenties van een kwalificatie bezit
  • met een competentiebewijs kan je één of meer vrijstellingen krijgen voor een opleiding

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competenties

Zoek een EVC-aanbieder

Zoek een opleiding die aansluit bij je interesses, competenties en ervaring. Neem contact op met de aanbieder: