EVC voor werkgevers

"Via EVC kunnen we alle talenten benutten die aanwezig zijn in ons bedrijf en bieden we onze werknemers de kans om een interessante loopbaan uit te bouwen."

Koen - CEO van een kleding en confectiebedrijf

Ontdek of EVC iets voor je bedrijf is

Breng de competenties van je werknemers in kaart

Spoor je werknemers aan om een portfolio bij te houden waarin ze hun competenties zichtbaar maken. Overweeg ook om afspraken over de ontwikkelingsdoelen vast te leggen met je werknemers en ze op te nemen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Zo creëer je flexibele inzetbaarheid in je organisatie en stimuleer je hen om bijkomende opleidingen te volgen.

Je werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en hun arbeidstevredenheid stijgt. EVC biedt je zo de kans om een kwaliteitsvol HR-beleid te voeren.

 

Neem een werknemer in dienst met een ervaringsbewijs

Heb je een vacature openstaan? Geef dan ook een kans aan kandidaten met een ervaringsbewijs. Zij toonden tijdens praktische tests aan dat ze over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. De testen zijn door collega-werkgevers uit de sector opgesteld. Zo ben je zeker dat je toekomstige werknemer de nodige competenties bezit.

 

Stimuleer je werknemer om een bijkomende kwalificatie te behalen

Met een goed HR-beleid heb je oog voor de loopbaanmogelijkheden van je werknemers. Mist een werknemer kansen omdat hij niet over de geschikte kwalificatie beschikt? Raad hem aan om contact op te nemen met een EVC-aanbieder.

 
 

EVC in 4 stappen

Stap 1 - Identificeren 

Vraag aan de werknemer om zijn competenties in kaart te brengen, eventueel onder begeleiding van de HR-afdeling. Bespreek met de werknemer:

  • welk doel hij wil bereiken
  • welke ervaring hij heeft opgedaan tijdens het werk of in zijn vrije tijd
  • welke diploma’s, certificaten en getuigschriften hij heeft
  • welk instrument hij kan gebruiken om zijn competenties in kaart te brengen

Stap 2 - Documenteren 

De werknemer verzamelt bewijsstukken van zijn competenties in een portfolio: bewijzen van opleidingen, een functiebeschrijving van zijn job, een product waaraan hij heeft gewerkt, getuigenissen van collega’s. Hij kan dat zelf doen of met hulp van een begeleider van je organisatie of van de EVC-aanbieder.

U kan ook zelf een getuigenis afleggen over de werknemer voor zijn portfolio. Deze heeft vooral waarde wanneer ze gehandtekend en van een datum voorzien is.

Stap 3 - Beoordelen 

Neem contact op met een EVC-aanbieder als jouw werknemer een kwalificatie of vrijstellingen wil behalen. De EVC-aanbieder voert een assessment uit en beoordeelt zo de competenties van jouw werknemer. Hij baseert zich daarbij op de kwalificaties van de Vlaamse kwalificatiestructuur of het Europees referentiekader voor talen.

Stap 4 - Certificeren 

Het kennen en kunnen van de werknemer worden erkend. Hij krijgt een officiële bevestiging van zijn competenties met:

  • een kwalificatiebewijs dat aantoont dat hij alle competenties van een kwalificatie heeft
  • een competentiebewijs dat aantoont dat hij één of meerdere competenties van een kwalificatie bezit.
  • >Met een competentiebewijs kan je werknemer één of meer vrijstellingen krijgen voor een opleiding.

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competenties