Standaarden

Het uitwerken van EVC-trajecten start met de opmaak van EVC-standaarden.

EVC-standaarden geven aan welke methodes aangewezen zijn om de competenties uit de beroepskwalificaties te beoordelen en bepalen de randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle beoordeling.

Voor deze beroepen kan je een EVC-traject doorlopen:

De EVC-testcentra vind je in het Register van beroepskwalificerende trajecten.

De volgende EVC-standaarden zijn erkend. Op dit moment kan je hiervoor nog geen EVC-traject doorlopen:


Procedure

De EVC-standaarden worden opgemaakt volgens een vastgelegde procedure.

AHOVOKS coördineert het opstellen van EVC-standaarden. Per EVC-standaard of cluster van EVC-standaarden wordt een ontwikkelcommissie opgericht. Die commissie bestaat uit onderwijs- en opleidingsaanbieders, sectoren of maatschappelijke organisaties.

De EVC-standaard wordt ter advies voorgelegd aan de Onderwijsinspectie en de Vlaamse Sociale Inspectie. De EVC-standaarden die betrekking hebben op beroepskwalificaties van niveau 5 tot 8 worden in overleg met de Vlaamse universiteiten- en hogescholenraad (VLUHR) voorgelegd aan experten.

De EVC-standaarden worden bij Ministerieel Besluit (MB) goedgekeurd.

 

Nieuwe EVC-standaarden:

Jaarlijks worden er nieuwe EVC-standaarden ontwikkeld.

Regelmatig wordt een rondvraag gedaan bij verschillende stakeholders. Heeft u nog een suggestie voor een beroep waarvoor een EVC-traject interessant is? Vul het formulier in of laat het ons weten op evc@vlaanderen.be.
Een voorwaarde is wel dat er al een beroepskwalificatie beschikbaar is. Alle beschikbare beroepskwalificaties kan u hier terugvinden.