Wat is EVC?EVC staat voor het erkennen van verworven competenties. EVC maakt het mogelijk om competenties te laten herkennen en waarderen, waar ze ook verworven zijn (vrije tijd, werk …). Door succesvol een proef af te leggen kan iemand aantonen dat hij over de nodige competenties beschikt. Zo krijgt iemand een kwalificatiebewijs in handen en kan hij de eigen droom waarmaken of het eigen doel bereiken: veranderen van job, zich persoonlijk ontplooien …

De Vlaamse Regering heeft in 2019 ingezet op het waarderen van de competenties door de uitbouw van een EVC-beleid op basis van beroepskwalificaties.

De Vlaamse Regering werkte een gemeenschappelijk kader uit om verworven competenties te kunnen laten erkennen. Het erkennen van verworven competenties gebeurt in een EVC-traject dat bestaat uit vier stappen:

  • benoemen van competenties,
  • in kaart brengen van competenties,
  • laten beoordelen van competenties,
  • certificeren van competenties.

Voor de laatste twee stappen kunnen mensen terecht in EVC-testcentra, zoals bijvoorbeeld de centra voor volwassenenonderwijs of VDAB.

Voor de beoordeling (stap 3) baseren de EVC-testcentra zich op EVC-standaarden. Zo verloopt de beoordeling van wat iemand kent of kan, overal op een gelijkgerichte manier.

Wie aantoont over de nodige competenties te beschikken, ontvangt van het EVC-testcentrum een bewijs van beroepskwalificatie, een bewijs van deelkwalificatie of een bewijs van competenties.

EVC maakt de talenten en competenties van burgers zichtbaar en zorgt voor een betere toegang tot de arbeidsmarkt.

Wil je graag een EVC-traject doorlopen? Raadpleeg de EVC-aanbieders om een EVC-traject op te starten.

Slide background

"Ik volgde een opleiding tot jeugdanimator, maar het leren was niet gedaan toen ik aan de slag ging bij een jeugdorganisatie. Daar ontdekte ik pas écht hoe ik kinderen moet begeleiden en animeren."

Emma

Slide background

"Ik werk al tien jaar in een bedrijf dat zich specialiseert in webdesign. In het begin volstond het om met enkele grafische programma’s te kunnen werken. Intussen – na jaren vol technologische ontwikkelingen – leerde ik al doende hoe ik interactieve websites moet creëren. Een nieuwe competentie die ik me eigen maakte."

Marie

Slide background

"Toen ze me vroegen om in de raad van bestuur van onze sportclub te zetelen, zei ik meteen ‘ja’. Gelukkig maar, ik ontdekte er mijn passie voor cijfers. Vandaag – na ettelijke jaren rekeningen doornemen – heb ik er een nieuwe competentie bij: ik kan de begroting van een vzw opstellen en analyseren."

Arthur