Vragen en antwoorden

Binnen de beroepskwalificerende trajecten bedraagt de financiële bijdrage van de EVC-kandidaat 120 euro voor een EVC-traject. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De financiële bijdrage is lager voor het behalen van een deelkwalificatie. Voor bepaalde kansengroepen zoals werkzoekenden, personen die een leefloon ontvangen … bedraagt de financiële bijdrage 60 euro.

Als het niet om beroepskwalificerende trajecten gaat, is de kostprijs afhankelijk van de EVC-aanbieder:

  • De procedure is gratis voor een vrijstelling in het volwassenenonderwijs of voor het ervaringsbewijs.
  • In het hoger onderwijs kost een intakegesprek ongeveer €50. De kosten kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s afhankelijk van de omvang van het assessment.

Neem voor meer informatie contact op met de EVC-aanbieder.

 

De duurtijd is sterk verschillend. Reken op meerdere weken van het intakegesprek tot de officiële erkenning. Voor meer informatie neemt je contact op met de een EVC-aanbieder.

 

Dat hangt ervan af:

Binnen de beroepskwalificerende trajecten hangt het ervan af welk toezichtsorgaan betrokken is.

  • Een bewijs van beroepskwalificatie behaald bij een EVC-testcentrum binnen Onderwijs, zoals een centrum voor volwassenenonderwijs, leidt automatisch tot een vrijstelling wanneer de kandidaat doorstroomt naar het volwassenenonderwijs om een diploma te behalen.
  • Een bewijs van beroepskwalificatie behaald bij een EVC-testcentrum waarbij het kwaliteitstoezicht door of steeds samen met de onderwijsinspectie gebeurt, leidt automatisch tot een vrijstelling wanneer de kandidaat doorstroomt naar het volwassenenonderwijs om een diploma te behalen.
  • Bij een bewijs van beroepskwalificatie behaald bij een EVC-testcentrum waarbij het kwaliteitstoezicht door de Vlaamse Sociale Inspectie gebeurt, is de onderwijsinstelling bevoegd om te bepalen op welke vrijstellingen iemand recht heeft wanneer hij of zij doorstroomt naar onderwijs om een diploma te behalen.

Als het niet om beroepskwalificerende trajecten gaat, kan je altijd vrijstellingen aanvragen, maar de aanbieder bepaalt zelf of je een vrijstelling krijgt. Vaak worden daarover wel afspraken gemaakt tussen de CVO’s, hogescholen en universiteiten onderling. Je kan dit navragen bij de EVC-aanbieder waar je een vrijstelling wil behalen.

 

Je contacteert een EVC-aanbieder die de kwalificatie aanbiedt. Hij kan je vrijstellingen toekennen op basis van je buitenlands diploma en de competenties die je hebt opgebouwd doorheen je loopbaan.

 

Er bestaan verschillende soorten kwalificaties: onderwijskwalificaties en beroepskwalificaties

Als een onderwijsinstelling erkend is als EVC-testcentrum, kan het een bewijs van beroepskwalificatie of deelkwalificatie uitreiken.

Je kan op dit moment geen onderwijskwalificatie halen via EVC. Voor het beroepsgerichte deel van een opleiding, kan je wel een beroepskwalificatie of deelkwalificatie halen.

 

Er bestaat geen standaard sjabloon. Het portfolio verschilt naargelang van de sector en de EVC-aanbieder.