EVC voor studenten en cursisten

"Al mijn vrije tijd ging naar het sleutelen aan auto’s. Ook in het weekend werkte ik bij de garage in de buurt. Wie had gedacht dat ik daardoor een hele module zou kunnen overslaan in mijn opleiding."
Elias - Student autotechnologie

Ontdek of EVC iets voor jou is

Breng je competenties in kaart en zorg ervoor dat je goed weet wat je kan en niet kan. Het helpt je om je toekomstbeeld scherp te stellen. Je maakt een gerichtere studiekeuze of je kiest voor een opleiding op jouw maat.

Als je via een EVC-procedure je competenties ook effectief bewijst, kan je zelfs vrijstellingen krijgen en sneller een bijkomende kwalificatie behalen. Elke leerinspanning die je levert, maakt je sterker op de arbeidsmarkt.

 
 

In 4 stappen naar een vrijstelling

Stap 1 - Identificeren 

Bespreek met de EVC-aanbieder:

 • welk doel je wil bereiken
 • welke diploma’s, certificaten en getuigschriften je hebt.
 • welke ervaring je hebt opgedaan tijdens het werk of in je vrije tijd
 • welk instrument je kan gebruiken om je competenties in kaart te brengen
 • welke vrijstellingen je kan behalen
 • wat de duurtijd en kostprijs is
 • welke stappen je moet ondernemen in de EVC-procedure
Maak concrete afspraken voor het verdere verloop van de procedure.

Stap 2 - Documenteren 

Je verzamelt bewijsstukken van je competenties in een portfolio: bewijzen van opleidingen, een functiebeschrijving van je job, een product waaraan je gewerkt hebt of een attest van vrijwilligerswerk. Je kan dat zelf doen of met hulp van een begeleider.

Check of de aanbieder een bestaand portfolio gebruikt.

Stap 3 - Beoordelen 

Je laat je kennen en kunnen evalueren. Je competenties worden getoetst aan kwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Voor talenkennis geldt het Europees referentiekader voor Talen. Een erkende EVC-aanbieder beoordeelt je op basis van een assessment.

Stap 4 - Certificeren 

Je kennen en kunnen worden erkend. Je krijgt een officiële bevestiging van je competenties met:

 • een kwalificatiebewijs dat aantoont dat je alle competenties van een kwalificatie hebt
 • een competentiebewijs dat aantoont dat je één of meerdere competenties van een kwalificatie bezit.

met een competentiebewijs kan je één of meer vrijstellingen voor een opleiding krijgen.

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

 • bewijs van beroepskwalificatie
 • bewijs van deelkwalificatie
 • bewijs van competenties