EVC-traject

In vier stappen van herkennen naar erkennen

Wil je dat anderen je competenties herkennen? Maak ze zichtbaar in twee stappen: identificeren en documenteren. Zo word je je bewust van wat je kan en maak je gerichte keuzes.

H
e
r
k
e
n
n
e
n

Stap 1 - Identificeren 

Je overloopt welke competenties je verwierf in uiteenlopende leercontexten. Je wordt je bewust van deze competenties en kan ze benoemen, Je kan dit doen in overleg met een EVC-begeleider.

 

Stap 2 - Documenteren 

Je staaft je competenties met informatie en bewijsmateriaal gebundeld in een portfolio. Dat doe je om je competenties zichtbaar te maken en te illustreren.

Wil je je competenties ook laten erkennen? Doorloop dan twee extra stappen: beoordelen en certificeren. Zo kan je ze inzetten op de arbeidsmarkt of voor vrijstellingen in een opleiding.

E
r
k
e
n
n
e
n

Stap 3 - Beoordelen 

Je wil vrijstellingen of een kwalificatie behalen. Je competenties worden getoetst aan de beoogde kwalificatie. De beoordeling gebeurt op basis van een assessment (proef, portfolio, interview…) door een erkende EVC-aanbieder.

 

Stap 4 - Certificeren 

Je krijgt op basis van de resultaten van de beoordeling een officiële bevestiging van je competenties met:

  • een kwalificatiebewijs, dat aantoont dat je alle competenties van een kwalificatie hebt.
  • een bewijs van competenties, dat aantoont dat je beschikt over één of meerdere competenties van een kwalificatie.

Via een beroepskwalificerend EVC-traject worden de competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby ... officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze drie kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competenties
 

Meer info?

Raadpleeg de EVC-aanbieders om een EVC-traject op te starten.