EVC-aanbieders

Wil je duidelijk in kaart brengen over welke competenties je beschikt zodat anderen je competenties meteen herkennen? Dan kan je een beroep doen op een EVC-aanbieder om je verworven competenties overzichtelijk te bundelen in een portfolio. Zoek een portfolio op jouw maat:

Portfolio EVC-aanbieders
Europass Cedefop
Mijn loopbaan VDAB
C-stick vzw Jes
ComPas (Competentiepaspoort) Stad Antwerpen

Wil je dat een erkende organisatie jouw competenties beoordeelt en officieel erkent? Neem contact op met een EVC-aanbieder die je een formeel bewijs kan geven van je verworven competenties. Kies voor een aanbieder die past bij het doel dat je voor ogen hebt:

Doel EVC-aanbieder
Bewijs van beroepskwalificatie, bewijs van deelkwalificatie, bewijs van competenties Erkend EVC-testcentrum (centrum voor volwassenenonderwijs, VDAB ….)
Diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Vrijstellingen volwassenenonderwijs
Examencommissie secundair onderwijs
Volwassenenonderwijs
Graduaat
Diploma bachelor of master
Hoger onderwijs
Erkenning buitenlands studiebewijs NARIC-Vlaanderen
Nuttige ervaring voor leerkracht van het Agentschap voor Onderwijsdiensten "Cel Word Leerkracht"
Ervaringsbewijs Testcentra ervaringsbewijs
Attest van opleidingen en trainingen
VDAB
Getuigschrift of diploma
Syntra
Toegangsbewijs voor een functie bij de Vlaamse overheid VDAB
Instapkaart voor een functie bij de federale overheid SELOR
Kwalificatie begeleider sportbeoefenaar Vlaamse trainersschool